DT News - Croatia - FDI dijeli viziju pružanja oralnozdravstvene zaštite do 2030.

Search Dental Tribune

FDI dijeli viziju pružanja oralnozdravstvene zaštite do 2030.

FDI je objasnio da je cilj ovog izvješća pomoći struci u ostvarenju pružanja optimalne oralnozdravstvene zaštite svima – a da nitko nije zakinut. (Slika: FDI World Dental Federation)
FDI World Dental Feredation

FDI World Dental Feredation

uto. 6 travnja 2021

uštedjeti

ŽENEVA, Švicarska: Posljednjih 120 godina Svjetska stomatološka federacija FDI usredotočila je svoje napore na unapređenje oralnog zdravlja širom svijeta. U nedavno objavljenom izvješću, nazvanom Vision 2030: Delivering Optimal Oral Health for All (Vizija 2030.: Osiguravanje optimalnog oralnog zdravlja svima), organizacija je podijelila kako planira nastaviti s tim ciljem u doglednoj budućnosti.

Ovo prospektivno izvješće opisuje kako se oralnozdravstvena zajednica može nositi sa stvarnim i očekivanim promjenama i transformacijskim trendovima u globalnom zdravstvenom okruženju i ukazuje na mogućnosti kako postati produktivni član zdravstvenog tima koji pruža skrb usmjerenu na čovjeka. Glavna poruka FDI-a jest da će do 2030. oralna zdravstvena zaštita biti osnažujuća, utemeljena na dokazima, integrirana i sveobuhvatna.

Izvješće Vision 2030 također naglašava odgovornost pojedinih oralnih zdravstvenih radnika da tijekom svog profesionalnog života održe odgovarajuću razinu kompetencija i potrebu da preuzmu vodeću ulogu u zdravstvenoj zajednici i širem društvu.

Tri stupa, svaki s glavnim ciljem, predstavljaju strategiju obrazovanja koja će stvoriti reaktivnu i elastičnu profesiju sa znanjem i vještinama za vođenje reformi sustava. Prema FDI-u, obrazovanje i osposobljavanje u javnom zdravstvu omogućit će zdravstvenim radnicima da učinkovitije doprinesu prevenciji oralnih bolesti među stanovništvom. Također će im omogućiti da igraju središnju ulogu u rješavanju mogućih budućih hitnih slučajeva u javnom zdravstvu, sličnih pandemiji bolesti COVID-19.

Nedvojbeno je da je izbijanje SARS-CoV-2 imalo velik utjecaj na pružanje oralnozdravstvene skrbi ograničavanjem osobnog kontakta s pacijentima i opsega njege koji se može pružiti na siguran način. Prema organizaciji, ovo je snažan podsjetnik na nesiguran svijet u kojem živimo i primjer zašto naša profesija mora biti prilagodljiva i elastična. Ovo je izvješće namijenjeno usmjeravanju napora u sljedećem desetljeću, tako da se ne fokusira posebno na ovu pandemiju. Međutim, razmatra se što se iz ove krize može naučiti i kako bi se struka trebala razvijati da bi bila spremna za sljedeći veliki zdravstveni izazov, kakav god on bio.

Nadalje, izvještaj ukazuje na to da će postojati razlike specifične za zemlje i regije u oralnozdravstvenim izazovima s kojima se suočavaju, kao i razlike u zdravstvenim prioritetima i raspoloživim resursima. Stoga ne može postojati jednoznačan pristup. Pojedine će zemlje morati tumačiti preporuke u ovom izvješću na temelju vlastitih okolnosti.

FDI je rekao da se planiraju redovita ažuriranja u intervalima na temelju lokalnih i globalnih zahtjeva, novih zdravstvenih problema i postizanja ključnih pokazatelja uspješnosti. Međutim, oni nisu namijenjeni tomu da se shvate kao propisi, već kao smjernice koje ovise o lokalnim potrebama,

Oznake:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement