Nejednakosti u oralnoj zdravstvenoj zaštiti: crnkinje u Brazilu imaju veću učestalost gubitka zuba

Search Dental Tribune

Nejednakosti u oralnoj zdravstvenoj zaštiti: crnkinje u Brazilu imaju veću učestalost gubitka zuba

Nedavna studija upotrijebila je intersekcionalnost, uzimajući u obzir višestruke, preklapajuće i kumulativne čimbenike siromaštva, kao metodološki alat za istraživanje rasizma i rodnih nejednakosti u oralnoj zdravstvenoj skrbi. (Slika: Nelson Antoine/Shutterstock)

CAMPINAS, Brazil: Razlike u socioekonomskom statusu, spolu i rasi mogu utjecati na jednak pristup zdravstvenoj skrbi. Zaronivši dublje u temu, istraživači su nedavno nastojali ispitati postoji li veza između gubitka zuba, rase i spola. Njihova otkrića pokazala su da su crnkinje u gradu koji su proučavale u Brazilu doživjele veću prevalenciju gubitka zuba u usporedbi s bjelkinjama i bijelim ili crnim muškarcima u gradu. Podaci su istaknuli utjecaj rasnih i rodnih nejednakosti u Brazilu i ukazali na potrebu provedbe antirasističkih i antiseksističkih zdravstvenih politika.

"Povijesno siromaštvo, rezultat rasnih nejednakosti, utječe na crnu populaciju na različite načine, uključujući pristup zdravstvenoj skrbi. Postoje epidemiološke studije u drugim područjima zdravstvene zaštite o pitanjima smrtnosti, ali provedba znanstvenih spoznaja za oralnu zdravstvenu skrb još uvijek je ograničena", rekla je glavna autorica dr. Lívia Helena Terra e Souza, istraživačica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Campinasu, za Dental Tribune International (DTI).

Govoreći o razlozima studije, komentirala je: "Crnkinje su siromašne u nekoliko zdravstvenih pokazatelja, poput pristupa preventivnim pregledima, patnje zbog opstetričkog nasilja i veće smrtnosti od bolesti COVID-19. Međutim, većina epidemioloških studija uključuje rasu kao kategoriju i ne proučava je kao varijablu."

Nejednakosti u rasi i spolu u oralnoj zdravstvenoj skrbi

Istraživanje je upotrijebilo podatke iz zdravstvenog istraživanja općine Campinas. Nalazi su pokazali da je 52 % sudionika izgubilo barem jedan zub i da postoje velike razlike u oralnom zdravlju povezane s rasom i spolom. Na primjer, studija je izvijestila da je gubitak zuba bio 19 % češći među crnkinjama nego kod bijelaca. Među ženama je utvrđeno da je 26 % češći za crnkinje nego za bjelkinje. Među crncima je utvrđeno da je 14 % češći za žene nego za muškarce. "Prema bilo kojem proučavanom kriteriju, crnkinje su najviše pogođene gubitkom zuba, očito dokazujući rasizam u oralnoj zdravstvenoj skrbi", istaknula je dr. Souza.

Povijesni kontekst

Studija ima neke implikacije važne za stomatologiju, ali prije nego što se osvrne na njezinu važnost, ključno je razumjeti povijesni kontekst rasne nejednakosti. Dr. Souza je objasnila: "Rezultati pokazuju da se rasa može smatrati društvenim konceptom izgrađenim povijesnom dinamikom i odnosima moći. Na socioekonomski status snažno utječu rasne nejednakosti, a crnačka populacija ima niže prihode i nižu razinu obrazovanja te ima tendenciju da živi na mjestima visoke socijalne ranjivosti.

"Osim ekonomskih odrednica, potrebno je razmotriti i druge nedostatke koji su još uvijek prisutni u različitim dimenzijama života, čak i nakon ukidanja crnog ropstva. Rasne manjine, u ovom slučaju crnci, mogu biološki uključiti učinke rasizma, uz izloženost svakodnevnoj diskriminaciji. Nedaće tijekom cijelog života, poput siromaštva, psihosocijalnog stresa, stereotipa i stambenog konteksta, mogu utjecati na fizičko i mentalno zdravlje, mijenjajući kardiovaskularnu, metaboličku i imunološku funkciju", rekla je za DTI.

S obzirom na kontekst oralnog zdravlja, dr. Souza je napomenula da je moguće da nejednakosti povezane sa siromaštvom, razinom obrazovanja ili diskriminacijom u zdravstvu još uvijek postoje. "Važno razmišljanje mora se probuditi kada razmišljate o oralnoj zdravstvenoj skrbi. Radi se o pojedincima s jedinstvenim i različitim putanjama", objasnila je.

U svjetlu analiza, dr. Souza je izjavila da je važno provesti promjenu politike u zdravstvu kako bi se poboljšao pristup oralnoj zdravstvenoj skrbi. Zaključila je: "Rasa i spol nisu izolirane kategorije. Potrebno je proširiti politiku javnog zdravstva te ju izgraditi i ojačati antirasističkim, antiseksističkim načelima za rješavanje siromaštva."

Studija pod nazivom "Rasa (crno-bijela) i spolne nejednakosti u gubitku zuba: Studija temeljena na stanovništvu", objavljena je na internetu 13. listopada 2022. u PLOS ONE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement