DT News - Croatia - Potpisnici Minamatske konvencije dodatno jačaju pristup postupnom smanjivanju upotrebe dentalnog amalgama

Search Dental Tribune

Potpisnici Minamatske konvencije dodatno jačaju pristup postupnom smanjivanju upotrebe dentalnog amalgama

Stranke Minamata konvencije o živi nedavno su odobrile ograničenja za korištenje žive u dentalnim ustanovama. (Slika: Shutterstock/Goffi)

pet. 15 srpnja 2022

uštedjeti

ŽENEVA, Švicarska: Do danas je više od 100 zemalja ratificiralo Minamatsku konvenciju o živi, ​​globalni ugovor za suzbijanje utjecaja žive na okoliš i zdravlje ljudi. Potpisnici konvencije nedavno su odbili kontroverzni prijedlog izaslanstva afričke regije za potpunu zabranu dentalnog amalgama i umjesto toga odobrili su dvije nove odredbe koje dodaju ograničenja upotrebi žive u pristupu postupnog smanjenja.

Tijekom drugog segmenta sastanka Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi krajem ožujka ograničenja upotrebe žive odobrili su stomatolozi i kod pacijenata mlađih od 15 godina, kao i kod trudnica ili dojilja, umjesto da podrže sveobuhvatnu zabranu dentalnog amalgama.

Iako postoje alternative bez žive, klinički, ekonomski i praktično, one su još uvijek manje nego optimalne. Stoga je potrebno kontinuirano ulaganje kako bi se ubrzao razvoj inovativnih restaurativnih materijala, povećala njihova trajnost i pristupačnost te da bi se iz laboratorija premjestili na tržište. Ako se to ne učini, doktori dentalne medicine svjedočit će negativnom utjecaju na pružanje kvalitetnog liječenja karijesa i povećanju vađenja zuba, što prijeti povećanjem nejednakosti u oralnoj zdravstvenoj skrbi. Također su potrebni dokazi o utjecaju novih restaurativnih materijala na zdravlje i okoliš.

Budući da ne postoji rješenje za svaku situaciju s kojom se stranke susreću dok provode pristup postupnog smanjenja, organizacije poput Svjetske stomatološke federacije (FDI) naglašavaju važnost prilagodbe strategija nacionalnim kontekstima i u skladu s II. dijelom Dodatka A konvencije. Odjeljak na koji se poziva propisuje da svi napori da se postupno smanji upotreba dentalnog amalgama trebaju uzeti u obzir relevantne međunarodne smjernice i lokalne okolnosti te da strane moraju usvojiti najmanje dvije od devet mjera. Mjere uključuju promicanje politika koje favoriziraju alternative amalgama, potiču istraživanje i razvoj kvalitetnih restaurativnih materijala bez žive u dentalnoj medicini i utvrđivanje nacionalnih ciljeva za promicanje oralnog zdravlja.

Da bi se dobro pripremile za sljedeći sastanak u Ženevi u Švicarskoj 2023. godine, preporučuje se da stranke rade zajedno sa svojim ministarstvima okoliša, ministarstvima zdravlja, nacionalnim stomatološkim udrugama i predstavnicima struke kako bi razumjeli izazove i izvedivost bilo kojeg preporučenog pristupa. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da bi uspostava nacionalnog koordinacijskog odbora pod vodstvom resornog ministarstva okoliša i ministarstva zdravstva mogla stvoriti okruženje pogodno za izgradnju konsenzusa za zdravstveni sektor.

Više informacija o Minamatskoj konvenciji o živi možete pronaći na mrežnoj stranici www.mercuryconvention.org.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement