DT News - Croatia - Loše parodontno zdravlje i gubitak zuba povezani su s kognitivnim padom i demencijom

Search Dental Tribune

Loše parodontno zdravlje i gubitak zuba povezani su s kognitivnim padom i demencijom

Loše parodontno zdravlje povećava rizik od kognitivnog pada i demencije za 23 %, odnosno 21 %, prema nedavnom preglednom članku objavljenom u Journal of the American Geriatrics Society. (Slika: Ground Picture/Shutterstock)

KUOPIO, Finska: Istraživači sa Sveučilišta istočne Finske pridodali su znanstvenim dokazima vezu između parodontnih zdravstvenih problema i kognitivnog pada. Prema sustavnom pregledu, loše parodontno zdravlje i gubitak zuba značajno povećavaju rizik od demencije i naglašavaju važnost oralne njege kao preventivnog sredstva.

Istraživači su pregledali 47 longitudinalnih studija iz cijelog svijeta i otkrili da je loše parodontno zdravlje – učestalost parodontitisa, gubitka zuba, dubokih parodontnih džepova ili gubitka alveolarne kosti – povezano s kognitivnim padom i demencijom. Njihova je analiza pokazala da loše parodontno zdravlje povećava rizik od kognitivnog pada i demencije za 23 %, odnosno 21 %. Sam gubitak zuba povećava rizik od kognitivnog pada za 23 %, a rizik od demencije za 13 %, pokazalo je istraživanje.

Autori su upozorili da je kvaliteta pregledanih dokaza niska i da međudjelovanje između parodontnog zdravlja i kognitivnog zdravlja zahtijeva daljnje istraživanje, međutim, skrenuli su pozornost na značaj nalaza. Napisali su: “Iz kliničke perspektive, naši nalazi naglašavaju važnost praćenja i upravljanja parodontnim zdravljem u kontekstu prevencije demencije, iako dostupni dokazi još nisu dostatni da istaknu jasne načine za ranu identifikaciju rizičnih osoba, i najučinkovitije mjere za sprječavanje kognitivnog pogoršanja.”

“[Naši] nalazi naglašavaju važnost praćenja i upravljanja parodontnim zdravljem u kontekstu prevencije demencije”

Nalazi pregleda ukazuju na uključenost višestrukih mehanizama u povezanost između parodontnog i kognitivnog zdravlja. Autori su objasnili: “Istraživanje ukazuje  da parodontoza olakšava razvoj neuroupale putem sistemske upale, što je evidentno povećanjem sistemskih proupalnih medijatora. Sustavna upala per se neovisna je odrednica kognitivnog pogoršanja i povezuje druge čimbenike rizika uključujući dijabetes, hipertenziju, hiperkolesterolemiju, pa čak i starenje s kognitivnim pogoršanjem.” Dodali su da je uočena izravnija uloga parodontnih patogena. Gubitak zuba, napisali su istraživači, može neovisno oslabiti kognitivnu funkciju smanjenjem senzomotorne stimulacije.

Kliničke preporuke autora uključivale su praćenje parodontnog zdravlja u kontekstu prevencije demencije, osobito u liječenju starijih pacijenata te pružanje oralne i parodontne skrbi pacijentima s kognitivnim oštećenjem ili demencijom.

Ranije ove godine, Dental Tribune International izvijestio je o studiji Sveučilišta u Birminghamu koja je otkrila da je parodontna bolest povezana s kroničnim bolestima kao što su kardiovaskularne bolesti, kardiometaboličke bolesti, autoimune bolesti i mentalno loše zdravlje. Godine 2011. istraživači sa Sveučilišta u Greifswaldu potvrdili su prethodne nalaze o povezanosti upalne gingivalne recesije uzrokovane parodontitisom i Alzheimerove bolesti.

Pregledni članak pod naslovom  “Periodontal health, cognitive decline, and dementia: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies”, objavljen je u izdanju časopisa Američkog gerijatrijskog društva iz rujna 2022 .

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement