DT News - Croatia - Kratkovalne infracrvene zrake pokazuju potencijal za otkrivanje sekundarnih karijesnih lezija

Search Dental Tribune

Kratkovalne infracrvene zrake pokazuju potencijal za otkrivanje sekundarnih karijesnih lezija

Nedavno objavljeno istraživanje pokazalo je da infracrveno snimanje kratkim valnim duljinama ima obećavajuću kliničku primjenjivost za praćenje aktivnosti sekundarnih karijesnih lezija. (Slika: Pavel Ignatov/Shutterstock)

SAN FRANCISCO, SAD: Točna procjena aktivnosti, dubine i težine karijesne lezije važna je za kliničare kako bi odlučili je li potrebna intervencija. U nedavno objavljenom istraživanju, istraživačka skupina s Kalifornijskog sveučilišta San Francisco (UCSF) analizirala je mogu li se kratkovalni infracrveni (SWIR) i termički slikovni prikaz upotrijebiti za točno dijagnosticiranje aktivnosti sekundarnih karijesnih lezija. Dok su prijašnja istraživanja u kojima su se primjenjivale ove tehnike pokazala obećavajuće rezultate za procjenu aktivnosti lezija, ovo je bilo prvo istraživanje koje je upotrijebilo termički slikovni prikaz za sekundarne karijesne lezije.

Posljednjih godina česta upotreba dentalnih restaurativnih materijala u boji zuba i rendgenski neprozirnih materijala za nadomještanje karijesom oštećenog zubnog tkiva nakon preparacije kaviteta dovela je do značajnog porasta incidencije sekundarnih karijesnih lezija. Loša veza materijala sa strukturom zuba omogućuje prodiranje tekućina i bakterijskih kiselina, što rezultira demineralizacijom strukture zuba ispod restauracije i stvaranjem sekundarnog karijesa.

"Kliničari sada provode više vremena zamjenjujući loše restauracije nego postavljajući nove zbog neadekvatne veze restaurativnih materijala sa zubnim tkivom", komentirao je autor istraživanja dr. Nai-Yuan N. Chang s Odjela za preventivnu i restaurativnu stomatologiju pri UCSF-u u priopćenju za javnost .

Objasnio je: “Tradicionalne metode koje se oslanjaju na taktilni osjet putem dentalne sonde i vizualni pregled temeljen na teksturi i boji tkiva vrlo su subjektivne i nepouzdane. Međutim, trenutačno ne postoji uspostavljena tehnologija snimanja zuba koja može pružiti dijagnostičke informacije s visokom specifičnošću i osjetljivošću pri procjeni aktivnosti karijesa."

Obje tehnike snimanja primijenjene su za određivanje brzine gubitka tekućine iz zuba potaknute sušenjem zrakom. Ovo pomaže u određivanju aktivnosti karijesnih lezija jer su vanjski slojevi aktivnih lezija propusniji u usporedbi sa zaustavljenim karijesom i zdravim zubima. Za SWIR, aktivne lezije mogu se otkriti promatranjem promjena u SWIR refleksiji kako se zub suši. Termička slika oslanja se na promjene temperature koje odražavaju količinu vode koja difundira s površine aktivnih lezija tijekom isparavanja u usporedbi sa zaustavljenim karijesom i zdravim zubima.

U kombinaciji sa sušenjem zrakom, infracrveno snimanje kratke valne duljine može se upotrijebiti za otkrivanje aktivnog karijesa. To je moguće zbog poroznih vanjskih slojeva aktivnih lezija, koji proizvode različite uzorke raspršenja svjetlosti od onih kod zdrave strukture zuba i zaustavljenog karijesa dok se zub suši. (Slika: Chang i sur.)

U procjeni pouzdanosti i točnosti SWIR-a i termičkog snimanja u otkrivanju aktivnih lezija, rezultati ovih metoda uspoređeni su s mjerenjima strukture lezije, dubine i težine s pomoću optičke koherentne tomografije (OCT), tehnike koja upotrebljava blisko infracrveno svjetlo za proizvodnju 3D slike visoke rezolucije i mikro-CT.

Rezultati istraživanja pokazali su da je SWIR snimanje nadmašilo termičko snimanje u cjelini u procjeni sekundarnih karijesnih lezija na koronarnim površinama. Termičko snimanje pokazalo se dobrim u identificiranju pukotina, to jest područja mikropropuštanja, između kompozitnog materijala i strukture zuba, ali je povremeno davalo netočne rezultate za složenu okluzalnu anatomiju i pukotine sučelja koja imaju tendenciju zadržavanja vode jer je to ometalo toplinsku dehidraciju. SWIR snimanje bilo je manje sklono takvim smetnjama jer može razlikovati kompozitne materijale, zdravu strukturu zuba i lezije s visokim kontrastom. Unatoč složenoj geometriji i topografiji u nekoliko lezija, SWIR snimanje procijenilo je propusnost s gotovo istom točnošću kao OCT.

Autori su zaključili da rezultati "dodatno pokazuju potencijal SWIR refleksije i OCT slikovnih metoda za kliničko praćenje aktivnosti sekundarnih karijesnih lezija".

"Naš rad pruža daljnje razvojne prekretnice prema zadovoljavanju potrebe za boljom dijagnostikom i kliničkim uređajima koji se jednostavno primjenjuju", naglasio je dr. Chang.

Istraživanje pod nazivom “Assessment of the activity of secondary caries lesions with short-wavelength infrared, thermal, and optical coherence tomographic imaging” (Procjena aktivnosti sekundarnih karijesnih lezija s kratkovalnom infracrvenom, termičkom i optičkom koherentnom tomografskom slikom) objavljeno je u časopisu Journal of Biomedical Optics.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement