Dt Croatia No 3 2021

Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Croatia No. 3, 2021

Latest issue

DT Croatia No. 3, 2021

Svjetska zdravstvena organizacija odobrila je rezoluciju o oralnom zdravlju / Vjerojatnost prijenosa SARS-CoV-2 u stomatološkim ordinacijama vrlo je mala, kaže istraživanje / Izbjeljivanje zubi: Istraživanje o oštećenju zubnih stanica karbamid peroksidom / Digitalna tehnologija / Uspješno imedijatno opterećenje implantata – prema tehnici "socket shield" / Od nadomjeska do implantata – dentalna tehnika obrnuto / Augmentacija kosti predvidljivim (sintetskim) materijalima / Augmentacija dentinskim graftom u gornjoj čeljusti / Novo digitalno doba u stomatološkim ordinacijama / Oralno zdravlje, prevencija i rana dijagnostika ortodonskih anomalija / Pojednostavljeni pristup ispunima klase IV tehnikom prešanja u silikonskom ključu / Komunikacija u timu – izazov i motivacija u jednom / Menadžment / Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je partner HUHIV-u u projektu “Popularizacijom STEM-a do očuvanja javnog zdravlja” / Tekućina za ispiranje usta smanjuje koncentraciju SARS-CoV-2 virusa u slini / Istraživanje utvrđuje čimbenike povezane s radom koji čuvaju zdravlje pružatelja oralno-zdravstvene zaštite /

advertisement
advertisement