Dt Croatia No 2 2021

Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Croatia No. 2, 2021

Latest issue

DT Croatia No. 2, 2021

Istraživanje otkriva da 23 % zdravstvenih radnika odbija ili odgađa cijepljenje protiv SARS-CoV-2 / Novosti / COVID-19 / Upotreba pametnih telefona u svakodnevnoj stomatološkoj praksi / Rješenja Harvard za uspješnu endodontsku terapiju / Cervikalni defekti - pokazatelj prehrambenih i higijenskih navika te parafunkcija / E-profesionalizam – izazovi novih tehnologija u dentalnoj medicini / Visoko individualizirana reprodukcija igre boja keramikom za oblaganje VITA LUMEX AC kada je prostor ograničen / Kompozitne ljuske injekcijskom tehnikom – minimalno invazivna estetska rekonstrukcija / OTP pokazuje štetu na korijenima zuba nakon analize softverom temeljenim na umjetnoj inteligenciji / Kako nas je COVID-19 prisilio da preispitamo svoj posao, život i ciljeve / Možemo li upotrijebiti riječ “trajno” kada je riječ o onome što radimo u stomatologiji? / D Business Mastery / Stomatološki fakultet u Zagrebu postao je znanstveno središte za forenzična i arheološka istraživanja na zubima / Prirodno kontrolirana oralna mikroflora /

advertisement
advertisement