DT News - Croatia - Najveća studija o zubnom karijesu u norveškoj odrasloj populaciji

Search Dental Tribune

Najveća studija o zubnom karijesu u norveškoj odrasloj populaciji

Nedavno norveško istraživanje izvijestilo je o neliječenom zubnom karijesu u više od polovice sudionika tijekom posljednjih 45 godina. (Slika: ittipon/Shutterstock)

OSLO, Norveška: U želji da popune prazninu u dostupnim epidemiološkim podacima o trenutnoj situaciji oralnog zdravlja u Norveškoj, istraživači su nedavno procijenili prevalenciju zubnog karijesa među odraslim osobama u središnjoj Norveškoj i promatrali promjene u posljednjih 45 godina. Studija, koja je najveća studija o oralnom zdravlju provedena u Norveškoj, izvijestila je da je došlo do općeg smanjenja zubnog karijesa tijekom posljednja četiri i pol desetljeća, ali je istaknuto da je neliječeni zubni karijes prilično čest problem u studijskoj populaciji koji treba hitno riješiti.

Istraživanje je provedeno između 2017. i 2019. godine i uključilo je 4913 sudionika u dobi od 19 godina i starijih koji su odgovarali na upitnike te bili podvrgnuti kliničkim i radiografskim pregledima. Prema autorima, prethodni podaci o oralnom zdravlju u zemlji bili su dostupni samo za osobe od 18 godina i mlađe. Nakon što su prikupili podatke, istraživači su ih usporedili s nalazima prethodnih studija u istoj regiji provedenih od 1973. do 2006. godine.

Prema trenutnim nalazima, prosječan broj pokvarenih, izgubljenih i plombiranih zuba u ispitivanoj populaciji bio je 14,9. Autori su primijetili da je, u usporedbi s ranijim studijama, došlo do pada srednjeg broja pokvarenih, izgubljenih i plombiranih zuba za osobe od 35 do 44 godine s 26,5 u 1973. na 10,8 u 2019. godini.

Uz to, 56,0 % sudionika imalo je jedan ili više zuba s karijesom, a 11,8 % četiri ili više. Za početni karijes, srednja vrijednost bila je 3,8, a najveća je za osobe od 19 do 24 godine od 8,6.

Konačno, podaci su pokazali da je 1973. godine 4,8 % osoba u dobi od 35 do 44 godine bilo bezubo, dok je u ovoj studiji bezubost utvrđena samo kod osoba starijih od 65 godina.

U svjetlu nalaza, autori su primijetili da, unatoč znatnom smanjenju karijesa tijekom posljednjih 45 godina, sve dobne skupine obično imaju neliječeni zubni karijes. Također su naglasili da početni karijes posebno pogađa mlađe pojedince ukazujući na potrebu da se procijene trenutne strategije prevencije i da se omogući bolji pristup stomatološkim uslugama.

Studija pod nazivom “Dental caries in a Norwegian adult population, the HUNT4 oral health study; prevalence, distribution and 45-year trends”, objavljena je na internetu

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement