DT News - Croatia - Mentalno zdravlje stomatologa i dentalnih higijeničara fluktuiralo je tijekom COVID-19, izvještava studija

Search Dental Tribune

Mentalno zdravlje stomatologa i dentalnih higijeničara fluktuiralo je tijekom COVID-19, izvještava studija

U studiji se pokazalo da se simptomi anksioznosti i depresije s vremenom razlikuju u stupnju, a stope anksioznosti su bile veće od depresije. (Slika: Robert Petrovic/Shutterstock)

CHICAGO, SAD: U prvoj poznatoj američkoj studiji takve vrste, istraživači su nedavno procijenili mentalno zdravlje stomatologa koji su bili na“ prvoj liniji“ i dentalnih higijeničara tijekom pandemije COVID-19. Otkrili su da su stomatološki zdravstveni radnici izvijestili o različitim stupnjevima simptoma anksioznosti i depresije tijekom vrhunca pandemije. Osim toga, studija je prva ispitala povezanost između cjepiva protiv COVID-19 i mentalnog zdravlja i izvijestila da su cijepljeni stomatološki zdravstveni radnici pokazali manju učestalost simptoma anksioznosti u usporedbi s necijepljenim.

Studija je dio kontinuiranog zajedničkog istraživačkog napora između Američkog stomatološkog udruženja (ADA) i Američkog udruženja dentalnih higijeničara (ADHA) kako bi se shvatio utjecaj COVID-19 na stomatološke zdravstvene radnike. Provedena je od lipnja 2020. do lipnja 2021. godine i uključivala je 8.902 dentalnih zdravstvenih radnika.

Tijekom razdoblja istraživanja, 17.7% stomatoloških zdravstvenih radnika prijavilo je simptome anksioznosti, 10.7% je prijavilo simptome depresije, a 8.3% simptome anksioznosti i depresije.

Zanimljivo je da su dentalni higijeničari tijekom cijele studije pokazali veću prevalenciju i anksioznosti i depresije od one koju su pokazali stomatolozi. Prema podacima, njihova stopa simptoma depresije (max. 17.3%) i anksioznosti (max. 28.3%) bila je najviša na kraju 2020., ali su se vrijednosti ponovno smanjile u 2021. godini. Stope simptoma depresije stomatologa ostale su uglavnom nepromijenjene tijekom cijele godine, a njihovi simptomi anksioznosti uvelike su se smanjili u drugoj polovici razdoblja istraživanja.

Na kraju razdoblja istraživanja, 11.8% stomatologa i 12.4% higijeničara pokazalo je simptome anksioznosti, a 8.1% stomatologa i 8.4 dentalnih higijeničara pokazalo je simptome depresije.

"Zanimljivo je da su stomatološki zdravstveni radnici izvijestili o nižim stopama simptoma anksioznosti i depresije od šire javnosti, unatoč tome što su bili na prvim linijama i pružali oralnu zdravstvenu skrb tijekom pandemije", rekla je koautorica dr. Stacey Dershewitz, pomoćna profesorica kliničke psihologije i ravnateljica Klinike centra na Programu profesionalne psihologije Sveučilišta George Washington, u priopćenju za javnost.

"Kako se pandemija nastavlja, od ključne je važnosti da stomatološki zdravstveni radnici nastave razvijati svoju sposobnost prepoznavanja i rješavanja znakova i simptoma stanja mentalnog zdravlja u sebi i kod svojih kolega, promiču zdravo radno okruženje, smanjuju utjecaj stresa na struku i da učine podršku dostupnom onima koji se emocionalno bore", nastavila je.

"Zdravstveni radnici, moramo biti predani vlastitom zdravlju i dobrobiti kako bismo se optimalno brinuli o drugima"
- prof. Maria L. Geisinger, Sveučilište Alabama u Birminghamu

Vezano za primanje cjepiva protiv COVID-19 podaci su pokazali da su necijepljeni stomatološki zdravstveni radnici koji su se namjeravali cijepiti imali znatno više simptoma anksioznosti (20,6%) u usporedbi sa stomatološkim zdravstvenim radnicima koji su bili potpuno cijepljeni (14,1%).

"Nada se da je ovo samo prvi od mnogih koraka u praćenju mentalnog stanja cijelog tima za oralnu skrb", komentirala je koautorica dr. JoAnn Gurenlian, ravnateljica obrazovanja i istraživanja za ADHA. "Potrebno je mnogo raditi na uklanjanju prepreka liječenju i davanju prioriteta dobrobiti u okruženju oralne skrbi, kao i sagledati buduća istraživanja o doprinosu čimbenicima mentalnim bolestima koji mogu biti jedinstveni za ove profesije", napomenula je.

"Kao članovi stomatološke struke zalažemo se za poboljšanje oralnog zdravlja naših pacijenata i zajednica. Nadalje, kao zdravstveni radnici moramo biti predani vlastitom zdravlju i dobrobiti kako bismo optimalno brinuli o drugima", izjavila je koautorica prof. Maria L. Geisinger, direktorica naprednog obrazovnog programa iz parodontologije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta Alabama u Birminghamu. Napomenula je da bi stvaranje profesionalnog okruženja koje potiče otvorenu komunikaciju o općoj dobrobiti moglo smanjiti stigmu oko dijagnoze i liječenja poremećaja mentalnog zdravlja za stomatološke zdravstvene radnike.

Studija pod nazivom "Mentalno zdravlje američkih stomatoloških zdravstvenih radnika tijekom pandemije COVID-19" objavljena je u časopisima Journal of the American Dental Association i Journal of Dental Hygiene u kolovozu

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement